Tastylia (Tadalafil (Cialis Strips))
Tastylia
Tastylia strips används till största delen för att behandla ED-problem. ED är en förkortning av erektil dysfunktion hos vuxna män, ett vanligt problem för många medelåldersmän. Tastylia bidrar till ökat blodflöde som hjälper penis att uppnå erektion samt bibehålla det för en längre tid. De flesta impotenta män använder Tastylia och resultaten är fantastiska. Effekten uppnås snabbt och resultaten kommer att överraska dig på ett positivt sätt!
Förpackning
Pris
Per Strips
Du Sparar
Beställ
10 mg x 10 strips
$60.99
$6.10
$0.00
10 mg x 20 strips
$113.99
$5.70
$8.00
10 mg x 30 strips
$159.99
$5.33
$23.10
10 mg x 40 strips
$197.99
$4.95
$46.00
10 mg x 60 strips
$273.99
$4.57
$91.80
10 mg x 90 strips
$375.99
$4.18
$172.80
10 mg x 120 strips
$455.99
$3.80
$276.00
Förpackning
Pris
Per Strips
Du Sparar
Beställ
20 mg x 10 strips
$132.99
$13.30
$0.00
20 mg x 20 strips
$241.99
$12.10
$24.00
20 mg x 30 strips
$329.99
$11.00
$69.00
20 mg x 40 strips
$399.99
$10.00
$132.00
20 mg x 60 strips
$582.99
$9.72
$214.80
20 mg x 90 strips
$801.99
$8.91
$395.10
20 mg x 120 strips
$971.99
$8.10
$624.00
Produktbeskrivning

Användning
Tastylia kommer i remsor om 10 st per paket och den aktiva ingrediensen är 20mg Tadalafil.
Tadalfil har en stark effekt vid sexuell stimulering men det är inte den främsta orsaken till erektion. Hela processen innehåller NO (salpetersyra) som frigörs i corpus cavernosum som ett resultat av sexuell upphetsning. NO aktiverar en enzym som heter Guanylate Cyclase, som sedan leder till ökade nivåer av cGMP (cykliskt guanosinmonofosfat). I slutändan leder allt till en mjuk muskelavslappning och ökat blodflöde till corpus cavernosum. Tdalafil används även av patienter som har godartad prostatahypertrofi, förstorade prostatsymtom samt vid problem med lungartär hypertoni.

 

Dosering och anvisning
Tastylia stripe 20mg kan användas en gång per dag och intas minst 1 timma innan förväntad sexuell aktivitet! Ta aldrig mer än en per dag!

 

Riv sönder plastförpackningen och dra ut Tastylia strip. Lägg det på din tunga och låt det smälta i munnen. När det smälter kommer en fräsch smak att sprida sig i din mun och de aktiva ingredienserna börjar strömma ut i din blodström med hjälp av ditt saliv. Effekten kommer att ske inom cirka 6 till 15 minuter! Beroende på läkares rekommendationer kan doseringen för Tastylia  variera från en patient till en annan.

 

Läkemedlet  kan intas med eller utan mat.

 

Ta alltid en hel Tastylia stripe, dela aldrig en stripe på hälften!

 

Erektion kommer inte att uppstå som ett resultat av Tastylia stripe intag. Det kommer att ske vid sexuell stimulering. Ta aldrig mer än en Tastylia stripe per dag!

 

Försiktighetsåtgärder
Rådgör alltid med din doktor eller apotekare innan du använder Tastylia! Om du är allergisk mot Tadalafil eller om du använder andra läkemedel för att behandla arteriell hypertension måste du alltid rådgöra med din läkare innan du använder Tastylia! Ta aldrig Tastylia om du använder medicin för bröstsmärtor eller hjärtproblem. Detta inkluderar nitroglycerin, isosorbiddinitrat och/eller isosorbidmononitrat. Nitrater kan även återfinnas i droger, ha alltid detta i åtanke innan du använder Tastylia. Användning av Tastylia i sammanband med andra Nitrat mediciner kan orsaka plötsligt blodtrycksfall med oönskade biverkningar! Tadalafil kan påverka blodflödet till den optiska nerven och orsaka plötslig synförlust. Denna typ av biverkning är extremt ovanlig och påverkar ett litet fåtal personer när de använder andra mediciner i sammanband med Tadalafil. De flesta av dessa fall hade redan ögonsjukdomar och kärlsjukdomar (hjärtsjukdom, diabetes, högt blodtryck, högt kolesterol, kranskärlssjukdom, rökning eller över 50 år). Studierna är inte helt fullständiga om Tadalafil påverkan i dessa fall!

 

Kontradiktioner
Användning av Tastylia i sammanband med alkohol kan leda till oönskade biverkningar!
Undvik att äta grapefrukt eller liknande produkter vid användning av Tastylia!
Undvik att använda liknande mediciner såsom Alprostadil eller Yohimbine utan läkares inrådan!

 

Möjliga biverkningar
Vid tecken på allergisk reaktion på Tastylia, sök omedelbar medicinisk hjälp. Möjliga reaktioner: Nässelfeber, andningsproblem, ansikte, läppar eller svullen tunga. Sluta ta Tadalafil och sök omedelbar medicinsk hjälp om du upplever: smärtsam erektion eller erektion som varar längre än 4 timmar, plötslig blindhet, eller symptom på hjärtattack. Sök läkare om du upplever bröstsmärtor, tryck eller smärta som sprider sig från käke eller axlar, illamående samt svettningar. Ring läkare eller ambulans om du upplever: ringningar i öronen, plötslig hörselnedsättning, oregelbundna hjärtslag, svullna händer, anklar eller fötter. Sök läkare om du upplever konvulsioner eller svimningskänsla.
Vanliga rapporterade biverkningar är: Huvudvärk, dyspepsi, myalgi, illamående, ryggsmärta, smärta i benen och rodnad.

 

Vissa Tadalafil biverkningar behöver ej läkarvård men rådgör alltid med din läkare vid frågor. När din kropp börjar att vänja sig vid medicinen, kan många av biverkningarna komma att upphöra. Om biverkningarna inte upphör eller om du är orolig bör du rådgöra med din läkare.
Du kan komma att uppleva: orolig mage, uppstötningar, halsbränna, matsmältningsbesvär, magsmärta eller annat obehag.

 

Läkemedelsinteraktioner
Rådgör alltid med din läkare innan du använder Tastylia. Berätta om alla dina nuvarande läkemedel, speciellt om du använder antibiotika eller antimykotisk medicin, antiviral medicinering för hepatit C eller aids/hiv. Om du använder läkemedel för behandling av högt blodtryck eller prostata sjukdom måste du rådgöra med din läkare innan du använder Tastylia.
Inte alla biverkningar nämns i denna läkemedelsinformation. Det kan finnas andra läkemedel som interagerar med Tadalafil, inklusive föreskrivna läkemedel samt vanliga läkemedel, vitaminer eller kosttillskott. Kontakta din läkare för mer information om det.

 

Missad dos
Tadalafil kan användas vid behov, ett doseringsschema behövs ej.

 

Överdos
Vid intag av mer än en Tastylia stripe per dag, kan en överdos ske. Sök omedelbar medicinsk hjälp eller ring 112 om du tror att du har överdoserat.

 

Förvaring
Förvara Tastylia Strips utom räckhåll för barn eller husdjur, i ett fuktfritt rum i en temperatur mellan 20-25 C. Förvara aldrig Tastylia Strips I badrummet.

 

 

 

Avtal

 

Vi tillhandahåller enbart generell information om dessa mediciner och dess verkan. Informationen skall ej användas för självbehandling eller för att faställa egna diagnoser efter. Specifika intruktioner om en enskilds individs hälsa kall alltid ges av en specialist eller en läkare. Vi reserverar oss för eventuella fel i texterna . Vi tar ej ansvar för eventuella skador som uppstår med dessa mediciner och avsäger oss därmed allt ansvar.