Extra Super Avana (Avanafil with Dapoxetine )
Extra Super Avana
Extra Super Avana tabletter består av avanafil och dapoxetine. Dessa är substanser som hjälper män att förlänga samlag och bibehålla erektionen under längre perioder.
Förpackning
Pris
Per Tabletter
Du Sparar
Beställ
200/60 mg x 12 tabletter
$179.99
$15.00
$0.00
200/60 mg x 20 tabletter
$239.99
$12.00
$60.00
200/60 mg x 32 tabletter
$345.99
$10.81
$134.08
200/60 mg x 60 tabletter
$582.99
$9.72
$316.80
Produktbeskrivning


Användning


Extra Super Avana tabletter består av avanafil och dapoxetine. Dessa är substanser som hjälper män att förlänga samlag och bibehålla erektionen under längre perioder. De används också för att ta bort den negativa effekten av för tidig utlösning. Medicinen låter dig kontrollera din sexuella upphetsning och anvisas för att eliminera sexuell impotens.

Dosering


Vuxna skall ta en tablett före förväntat samlag. De aktiva komponenterna i medicinen kommer att få dig att känna effekter inom de närmaste 30 minuterna. Verkningstiden och effekten hos medicinen i fråga skiljer sig åt och är beroende av funktionen hos den specifika mänskliga kroppen. Du bör inte ta ta mer än en tablett om dagen.Försiktighetsåtgärder


Du rekommenderas att rådgöra med din läkare innan du tar Extra Super Avana-tabletter. Du måste kontrollera dig själv gällande allergiska reaktioner före behandlingen. Man kan uppleva huvudvärk eller svår yrsel om medicinen tas tillsammans med alkohol. Därför bör du undvika alkoholhaltiga drycker. Grapefruktjuice avråds också starkt då det kan förstärka vissa av bieffekterna.Kontraindikationer


Det är förbjudet för minderåriga att använda Extra Super Avana. Den som har leverproblem avråds starkt från att använda medicinen. Hjärtsvikt, problem med pacemaker och andra ischemiska störningar gör att du inte kan behandlas med denna medicin. Det är viktigt att rådgöra med din läkare för att avgöra om det finns andra personliga kontraindikationer.Eventuella biverkningar


Kom ihåg att alla kraftiga bieffekter är tecken på att du bör kontakta professionell medicinsk hjälp. Möjliga bieffekter inkluderar förlängda eller smärtsamma erektioner, allergiska reaktioner, plötslig synförlust, problem med ögon eller öron, bröstsmärtor och smärtor i hjärtat, andnöd, svullna händer, ben och ojämn hjärtrytm.Läkemedelsinteraktioner


Organiska nitrater kan interagera med de aktiva komponenterna hos Extra Super Avana. Detta kan framkalla för lågt blodtryck och leda till livshotande effekter. Fria alpha-blockerare kan även de minska blodtrycket. Alkohol kan vara skadlig eftersom den interagerar med vissa ingredienser hos medicinen. Erythromycin och Ketoconazole får ej tas i samband med användning av Super Avana.Missad dos


Kom ihåg att Extra Super Avana-tabletter (200/60mg avanafil med dapoxetine) tas 30 minuter före sexuell aktivitet. Om du har missat att svälja din dos, försök aldrig att kompensera för en missad dosering. Hoppa över den missade doseringen och ta medicinen så som den skrivits ut av din läkare.Överdosering


Överdos av avanafil och dapoxetine karaktäriseras av svåra bieffekter vilka kan leda till livshotande tillstånd. Förlägda erektioner kan leda till skador av vävnaden i penis. Därför bör du omedelbart söka medicinsk hjälp om du har svalt mer än en tablett under en dag.Förvaring


Extra Super Avana-tabletter måste förvaras vid rumstemperatur mellan 20 och 25º C. Förvara dem inte på platser som utsätts för direkt solljus eller fuktighet.Avtal


Vi tillhandahåller endast allmän information om läkemedel som inte täcker alla riktningar, möjliga integrationer drog eller försiktighetsåtgärder. Information på webbplatsen kan inte användas för egenvård och självövervakning. Några specifika instruktioner för en viss patient bör komma överens med din vård rådgivare eller en läkare som ansvarar för ärendet. Vi förnekanden tillförlitligheten i denna information och misstag men den kan innehålla. Vi är inte ansvariga för direkta, indirekta, särskilda eller annan indirekt skada till följd av all användning av informationen på denna webbplats och även för konsekvenserna av egenvård.