Vitria (Vardenafil (Levitra Strips))
Vitria
Vitria är ett läkemedel som har visat sig effektiv vid behandling av erektil dysfunktion och impotens hos vuxna män. Du kan uppnå en tillfredställande erektion i kombination med sexuell stimulation inom en halv timme efter upplösning av minstsmakande Levitra stripes under tungan.
Förpackning
Pris
Per Strips
Du Sparar
Beställ
20 mg x 10 Strips
$55.99
$5.60
$0.00
20 mg x 20 Strips
$97.99
$4.90
$14.00
20 mg x 30 Strips
$133.99
$4.47
$33.90
20 mg x 40 Strips
$161.99
$4.05
$62.00
20 mg x 50 Strips
$183.99
$3.68
$96.00
Produktbeskrivning

Användning

 

Den aktiva ingrediensen i Vitria strips är vardenafil - 20 mg. Som kommer i strips om 10 st per paket.
Vitria är en oralt sönderfallande strip som används för att behandla erektil dysfunktion (ED). Vardenafil strips, tillhör en grupp läkemedel som kallas fosfodiesteras typ 5 (PDE5-hämmare) används för behandling av erektil dysfunktion (impotens). Detta medicinska tillstånd uppstår när en man inte kan få eller bibehålla en tillräckligt hård erigerad penis för sexuell aktivitet.
Vardenafil ökar effekten av kväveoxid, en enzym som hjälper penis artärer att slappna av för att möjliggöra ett fritt blodflöde till penis. Efter sexuell aktivitet kommer erektionen att försvinna. Det finns ingen anledning att stressa igenom upplevelsen av intimitet med din partner, eftersom Levitra stripes kan verka upp till 24 timmar efter upptag i kroppen.

 

Dosering och anvisning

 

Levitra Strips innehåller 20 mg aktiv substans vardenafil. Effekten uppstår efter flera minuter efter intag. Placera Vitria på tungan för gradvis upplösning. Så fort stripen är upplöst kommer det att ge dig en fräsch mintsmak i munnen och den aktiva ingrediensen Vardenafil kommer omedelbart att absorberas i blodet.
Effektens varaktighet varar i ungefär 4-6 timmar. 
Doseringen av Vitria kan variera från en användare till en annan, beroende på läkares ordination.
Vitria kan bidra till att uppnå en erektion i sammanband med sexuell stimulering. En erektion kommer inte att uppkomma genom att endast ta en strip.
Om det är första gången som du tar Vitria, kan du dela stripen i två delar, vilket innebär att du tar 10mg vardenafil. Halva dosen kan vara tillräcklig för att uppnå önskat resultat. Om 10 mg vardenafil inte var tillräckligt, kan du vid nästa tillfälle ta en hel strip av Vitria Levitra. Den dagliga dosen av vardenafil är 20 mg bör inte överskridas.

 

Försiktighetsåtgärder  • Patienter ska inte använda Vitria oral strips om sexuell aktivitet avrådes av redan existerande hjärt-kärlsjukdom.

 

  • Användning av Vitria oral strips med alfa-blockerare, antihypertensiva eller stora mängder alkohol (5 enheter eller mer) kan leda till hypertension.

 

  • Förlängd erektion mer än 4 timmar och priapism (smärtsamma erektioner större än 6 timmar i varaktighet) har rapporterats i sällsynta fall hos patienter som behandlats med Vardenafil. Patienter bör söka akut medicinsk hjälp om en erektion varar mer än 4 timmar.

 

  • Patienter bör sluta använda Vardenafil och uppsöka akut medicinsk vård vid plötslig synförlust i ett eller båda ögonen, vilket kan vara ett tecken på icke arteritisk främre ischemisk optikusneuropati (NAION).

 

  • Patienter bör sluta använda Vitria oral strips och söka akut medicinsk vård vid plötslig nedsättning eller förlust av hörsel.

 

  • Vitria strip måste användas med försiktighet hos patienter med underlägg för priapism.

 

  • Vardenafil har klassificerats av det amerikanska FDA som graviditet kategori B. Vitria strips får inte användas av kvinnor. Det finns inga studier av vardenafil oral strips användning hos gravida kvinnor.Kontradikationer

 

Vitria strips är kontraindicerat i följande fall:  • Försiktighet rekommenderas rekommenderas när fosfodiesteras typ 5 (PDE5-hämmare) som Vitria administreras tillsammans med alfa-receptorblockerare. Hos vissa patienter kan blodtrycket sänkas markant

 

  • Patienter med överkänslighet mot vardenafil citrat eller någon inaktiv beståndsdel i Vitria.

 

  • Administration av Vitria till patienter som använder någon form av organiska nitrater antingen regelbundet och / eller intermittent är kontraindicerad.

 

  • Vitria är kontraindicerat hos patienter med hjärtinfarkt inom de senaste 90 dagarna, instabil angina eller angina vid sexuellt umgänge.

 

  • Vitria är kontraindicerat hos patienter med okontrollerad hypertoni samt vid stroke under de senaste 6 månaderna.

 

  • Patienter som har förlorat synen på ett öga på grund av icke-arteritisk främre ischemisk optikusneuropati (NAION) bör inte använda vardenafil oral strips.

 

  • Vitria strips är kontraindicerat hos patienter med gravt nedsatt leverfunktion (Child-Pugh C) samt patienter på njurdialys.Möjliga biverkningar

 

De vanligaste biverkningarna som förekommer i 2% eller mer av Vitria användare inkluderar; huvudvärk, rodnad, dyspepsi, nästäppa, bihåleinflammation, influensaliknande symtom, yrsel, ökad kreatinkinas, illamående, ryggvärk. Andra biverkningar anges nedan:  • Kroppen som helhet - allergisk ödem och angioödem, sjukdomskänsla, allergiska reaktioner, bröstsmärta.

 

  • Hjärt - hjärtklappning, takykardi, angina pectoris, hjärtinfarkt, kammartakyarytmier, hypertension

 

  • Matsmältnings - illamående, gastrointestinal och buksmärta, muntorrhet, diarré, gastroesofageal refluxsjukdom, gastrit, kräkningar, ökning av transaminaser

 

  • Nervsystem - parestesi och dysestesi, sömnighet, sömnstörningar, synkope, minnesförlust, krampanfall

 

  • Musculoskeletal - ökning av kreatinfosfokinas (CPK), ökad muskelspänning och kramper, myalgi

 

  • Andnings - dyspné, nästäppa

 

  • Hud - hudrodnad, utslag

 

  • Oftalmologiska - synstörningar, okulär hyperemi, försämring av färgseendet, ögonsmärta och obehag i ögonen, fotofobi, ökning av det intraokulära trycket, konjunktivit

 

  • Hörsel - tinnitus, Vertigo

 

  • Urologiskt - ökad erektion, priapism

 

  • Om du uppvisar någon av följande biverkning eller andra som inte nämns ovan – kontakta din läkare eller apotekare.Läkemedelsinteraktioner

 

Många mediciner interagerar med Levitra och följande bör undvikas om möjligt:
Dronedarone (Multaq); Fluconazole (Diflucan); Nelfinavir (Viracept); Nitroglycerin (Nitro-BID, Nitro-Dur och  andra) Posaconazole (Noxafil); Isosorbide Mononitrate (Imdur, Ismo, Monoket).
Om någon av följande läkemedel krävs, bör du och din läkare se över de potentiella risker och fördelar av användning i sammanband med Levitra. Din läkare kan komma att ändra dosen samt frekvensen av en eller båda läkemedel.

 

Missad dos

 

Vitria strips används vid behov, så det är inte troligt att du behöver ett doseringsschema.

Överdos
Om du tror att du har tagit för mycket av Vitria – sök akut medicinsk vård eller ring 112

 

Förvaring

 

Förvara Vitria vid rumstemperatur 77 ° F (20-25 ° C). Förvara bort från fukt och värme. Förvara aldrig läkemedel i badrummet. Förvara alltid alla läkemedel oåtkomligt för barn och husdjur.

 

Avtal

 

Vi tillhandahåller enbart generell information om dessa mediciner och dess verkan. Informationen skall ej användas för självbehandling eller för att faställa egna diagnoser efter. Specifika intruktioner om en enskilds individs hälsa kall alltid ges av en specialist eller en läkare. Vi reserverar oss för eventuella fel i texterna . Vi tar ej ansvar för eventuella skador som uppstår med dessa mediciner och avsäger oss därmed allt ansvar.